Image Map

sobota, 9 lutego 2019

Build Your Wings!

Witajcie!
Dzisiaj mam dla Was steampunkową inspirację, z dużą ilością warstw i detali. Użyłam tutaj jednej z moich ulubionych kolekcji Graphic 45 - Steampunk Debutante, kolekcji pełnej stylowych elementów, idealnych do wycinania. Wykorzystałam głównie balony i motyle, a jako bazy pod całą kompozycję - gładkich stron papierów. Znajdziecie też tutaj metalową kołatkę z głową lwa, która idealnie mi tutaj przypasowała.

Hello!
Today I have for you a steampunk inspiration, with lots of layers and details. I used one of my favorite Graphic 45 collection - Steampunk Debutante, a collection full of stylish elements that are perfect for cutting. I used mainly balloons and butterflies, and as base for the whole composition - plain pages of papers. You will also find here a metal knocker with a lion's head, which perfectly fits here.Cały projekt jest dość oszczędny i skupiony w jednym miejscu, nie chciałam zasłonić całego tła, które gra tutaj jedną z głównych ról. Do jego zrobienia użyłam 3D gel oraz przepiękną maskę Finnabair - Iris Tapestry. Po wyschnięciu pomalowałam całość czarnym gesso i dodałam koloru pigmentami i woskami. Doskonale to uwydatniło piękny, drobiazgowy wzór. Wykorzystałam tutaj też mnóstwo elementów z nowych foremek Finnabair. Żywiczne odlewy również pomalowałam czarnym gesso i podkreśliłam woskami, aby uwidocznić ich piękne detale.

The whole project is quite modest and focused in one place, I didn't want to cover the whole background, which plays one of the main roles here. I used the 3D gel and the beautiful Finnabair stencil - Iris Tapestry. After drying, I painted the whole with black gesso and added color pigments and waxes. It perfectly highlighted the beautiful, meticulous pattern. I used a lot of elements from the new Finnabair moulds. I also painted the resin casts with a black gesso and highlighted them with waxes to show off their beautiful details.Graphic 45 supplies:

Antique Brass Door Knockers Steampunk Debutante—Deluxe Collector's Edition

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz